NMB

Op deze pagina kunt u de meest belangrijke zaken vinden die te maken hebben met het lidmaatschap van onze vereniging en de eisen die de Nederlandse Minigolf Bond (NMB) daaraan stelt.

Omdat onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Minigolf Bond moeten wij aan een aantal zaken voldoen. Te denken valt onder meer aan een ledenadministratie, club-regelementen enzovoorts. Uw aanmelding van het lidmaatschap bij de NMB geschiedt altijd via onze vereniging. Onze vereniging int ook de lidmaatschaps kosten bij u en draagt deze af aan de NMB.

Regio’s en Afdelingen

De NMB kent 4 regio’s (Noord, Oost, Zuid en West) en een 2-tal afdelingen:

- afdeling 1: lange banen (Bongni, Zweeds filt en MOS) en
- afdeling 2: korte banen (eterboardbanen).

Onze vereniging MGV De Veluwe maakt deel uit van Regio Oost.
Onze leden worden aangemeld voor afdeling 2 (korte baan), en spelen hierdoor de districtscompetitie op de korte banen van het district Oost. Het is voor onze leden wel mogelijk om deel te nemen aan toernooien op de lange baan (afdeling 1)

Spelers

Voor de spelers wordt in het wedstrijdreglement onderscheid gemaakt in topsport, wedstrijdsport en recreatiesport. De NMB onderscheid twee soorten spelers:

Sporter: Deze mag meedoen aan alle competities; de landelijke hoofdklasse (LHK); Nederlands kampioenschap; districtskampioenschap en alle toernooien in het hele land.

Basis: Deze mag meedoen aan alle wedstrijden, behalve de nationale en internationale kampioenschappen.

Categorieën

De sporters en basisleden worden onderverdeeld in leeftijd- en geslachtscategorieën, te weten scholieren (jongens/meisjes), junioren (jongens/meisjes), algemene klasse (heren/dames) en senioren (heren/dames). Het is scholieren toegestaan bij de junioren uit te komen en junioren mogen bij de algemene klasse uitkomen. De leeftijdsgrenzen zijn als volgt:

Scholieren tot en met het jaar waarin men 15 jaar wordt.
Junioren tot en met het jaar waarin men 19 jaar wordt.
Algemene klasse vanaf het jaar dat men 20 wordt tot en met het jaar waarin men 45 wordt.
Senioren vanaf het jaar waarin men 46 jaar wordt, met dien verstande dat de senioren mogen aangeven bij de algemene klasse te willen blijven spelen.

Kosten

De NMB heeft voor 2023 de volgende tarieven vastgesteld:

Sporter € 65,00 per jaar
Jeugdleden € 25,00 per jaar
Basislid € 15,00 per jaar

Hiervoor ontvangt u van de Bond een ledenpas. Op deze pas staat vermeld of u Sporter of Basislid bij de NMB bent.

Als lid van de NMB kunt u veelal op de banen in uw regio tegen een gereduceerd tarief trainen en spelen.